Welcome to The Ministry of Defence

Naumai ki te Manatū Kaupapa Waonga

We are the Government’s lead civilian advisor on defence. We also purchase major equipment which becomes a capability when it is used by service men and women of the New Zealand Defence Force.

Ko mātou ngā kaitohutohu matua ki te kāwanatanga mo ngā kaupapa waonga. Nā mātou hoki, ngā taputapu nunui i hoko, hei āheitanga i roto i ngā ringa o ngā tāne me ngā wahine o Te Ope Kātua o Aotearoa.

Featured & recent publications

Ngā whakaaturanga hou
MoD Awards Cat Health Safety

Minister of Defence Awards Health and Safety Nomination Form

View file
MoD Awards Cat Special Award2

Minister of Defence Awards Special Award Nomination Form

View file
MoD Awards Cat 1 3

Minister of Defence Awards Catergory 1-3 nomination form

View file
Defence BIM 2017 cover sm

Briefing to the incoming Minister of Defence

Read more
Survey teaser image2

2016 New Zealand Defence Industry Survey Results

Read more