Welcome to The Ministry of Defence

Naumai ki te Manatū Kaupapa Waonga

We are the Government’s lead civilian advisor on defence. We also purchase major equipment which becomes a capability when it is used by service men and women of the New Zealand Defence Force.

Ko mātou ngā kaitohutohu matua ki te kāwanatanga mo ngā kaupapa waonga. Nā mātou hoki, ngā taputapu nunui i hoko, hei āheitanga i roto i ngā ringa o ngā tāne me ngā wahine o Te Ope Kātua o Aotearoa.

Featured & recent publications

Ngā whakaaturanga hou
NEA Submission

Network Enabled Army, Reconnaissance and Surveillance Project: Release of Approval Document

Read more
Ministerial Overseas Travel 060822 to 090822

Ministerial Overseas Travel 06-08-22 to 09-08-22

Read more
Ministerial Overseas Travel 210322 to 260322

Ministerial Overseas Travel 21-03-22 to 26-03-22

Read more
Ministerial Overseas Travel 08062022 16062022

Ministerial Overseas Travel 08-06-2022 to 16-06-2022

Read more
Defence Policy Review Terms of Reference Cabinet documents

Defence Policy Review Terms of Reference - Cabinet Documents

Read more